ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА

Г О Л О В Н А

Електронний підручник

 

Тести

 

Статика

Кінематика

Динаміка

Механіка матеріалів

Деталі машин

My test

 

Додатки

 

Графіки

Робота і потужність

Розтяг і стиск setup

Згин setup

Проекція сили

Момент сили

Задачі статики

Задачі кінематики

Задачі динаміки

Деталі машин

 

Плакати

 

Відео

 

Список використаних джерел

 

Автори

Теоретичні відомості

Практичні та лабораторні роботи

Розрахункові роботи

Контрольні роботи

Курсове проектування

 

 

 Вступ

1. Теоретична механіка

Статика

1.1. Основні поняття та аксіоми статики

1.2. Плоска система сил

1.3. Просторова система сил

1.4. Центр ваги

Кінематика

1.5. Кінематика точки

1.6. Кінематика найпростіших рухів твердого тіла

1.7. Складний рух точки

1.8. Плоскопаралельний рух твердого тіла

Динаміка

1.9. Вступ до динаміки

1.10. Метод кінетостатики

1.11. Робота і потужність

1.12. Загальні теореми динаміки

1.13. Елементи динаміки системи

 

2. Механіка матеріалів і конструкцій

2.1. Основні положення

2.2. Розтяг і стиск

2.3. Практичні розрахунки на зріз і зминання

2.4. Геометричні характеристики плоских перерізів

2.5. Кручення

2.6. Згин

2.7. Теорії міцності

2.8. Стійкість стиснених стержнів

 

3. Деталі машин

3.1. Основні положення

3.2. Загальні відомості про передачі

3.3. Фрикційні передачі

3.4. Зубчасті передачі

3.5. Передача гвинт-гайка

3.6. Черв’ячні передачі

3.7. Пасові передачі

3.8. Ланцюгові передачі

3.9. Вали і осі

3.10. Підшипники

3.11. Муфти

3.12. Шпонкові та шліцьові з’єднання

3.13. Нарізні з’єднання

3.14. Нероз’ємні з’єднання

 

 

2016

© 2016 ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта»

03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11