ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА

Г О Л О В Н А

Електронний підручник

 

Тести

 

Статика

Кінематика

Динаміка

Механіка матеріалів

Деталі машин

My test

 

Додатки

 

Графіки

Робота і потужність

Розтяг і стиск setup

Згин setup

Проекція сили

Момент сили

Задачі статики

Задачі кінематики

Задачі динаміки

Деталі машин

 

Плакати

 

Відео

 

Список використаних джерел

 

Автори

 

Теоретичні відомості

Практичні та лабораторні роботи

Розрахункові роботи

Контрольні роботи

Курсове проектування

 

Лабораторні роботи

Інструкційні картки

Лабораторна робота №  1   2   3   4

Робочі зошити

Лабораторна робота №  1   2   3   4

Теоретичні відомості

Лабораторна робота №  1   2   3   4

 

Практичні роботи

Завдання до практичних робіт

Практична робота №  1   2   3   4   5   6

Приклади виконання задач

Практична робота №  1   2   3   4   5   6

Теоретичні відомості

Практична робота №  1   2   3   4   5   6

 

 

2016

© 2016 ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта»

03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11