ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА

Г О Л О В Н А

Електронний підручник

 

Тести

 

Статика

Кінематика

Динаміка

Механіка матеріалів

Деталі машин

My test

 

Додатки

 

Графіки

Робота і потужність

Розтяг і стиск setup

Згин setup

Проекція сили

Момент сили

Задачі статики

Задачі кінематики

Задачі динаміки

Деталі машин

 

Плакати

 

Відео

 

Список використаних джерел

 

Автори

Теоретичні відомості

Практичні та лабораторні роботи

Розрахункові роботи

Контрольні роботи

Курсове проектування

 

Курсове проектування

Зразок виконання пояснювальної записки

Циліндричний косозубий редуктор (PDF)

Циліндричний шевронний редуктор (PDF)

 

Додатки

 

Робочий зошит (HTML, PDF)

Графічна частина

Виконання графічної частини

Перевірка розрахунків (Excel)

Презентація захисту курсової роботи

         

Питання до захисту курсової роботи

1. Які вихідні дані Ви отримали для проектування?

2. Що називається редуктором і для чого він призначений?

3. Які типи редукторів Ви знаєте? Назвіть приклади їх застосування в техніці.

4. Поясніть, з якою метою застосовуються редуктори?

5. Охарактеризуйте переваги застосування косозубих передач в порівнянні з прямозубими.

6. Як визначити загальний ККД приводу?

7. Яким чином визначається загальне передаточне число приводу?

8. Як визначається уточнена міжосьова віддаль зубчатого зачеплення?

9. Що називається модулем?

10.   Який модуль є стандартним коловий чи нормальний?

11. Як визначається загальне передаточне число приводу, передаточне число пасової передачі?

12. Які Ви знаєте діаметри зубчатого колеса?

13. Які сили виникають в зубчатому зачепленні?

14. За якими напруженнями перевіряють міцність зубчатого зачеплення?

15. За якою умовою міцності здійснюється орієнтовний розрахунок валів?

16. В чому полягає перевірка міцності тихохідного вала?

17. Які типи шпонок Ви знаєте? Який тип шпонок застосовується в Вашому редукторі?

18. З якою метою застосовуються шпонкові з'єднання в редукторі?

19. Як підібрати розміри поперечного перерізу та довжину шпонки?

20. За якою умовою здійснюється перевірний розрахунок призматичних шпонок?

21. За якими параметрами підбирають тип підшипників?

22. За яким параметром підбирають номер та серію підшипника?

23. Який номер підшипника застосовується на тихохідному (швидкохідному) валу редуктора?  Розшифруйте даний номер підшипника.

24. Як здійснюється мащення редуктора, з яких міркувань вибирається максимальний і мінімальний рівень масла в картері редуктора?

25. Як визначається об'єм масла, що заливається в картер редуктора?

26. Що означає марка масла І-100А, з яких міркувань Ви підібрали саме цю марку масла?

27. Охарактеризуйте порядок викреслювання (компоновки) редуктора.

28. Назвіть і покажіть на кресленні деталі, з яких складається редуктор.

 

 

2016

© 2016 ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта»

03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11